Dharannai Jaaula – Dr.Pilot Band

 (Timro hamro bhet bhako aajai ho. 
Kya ramro daibale jura ko)2 

Launa pare ma jalaima. 

Dil basyo lau hera khyal khyalaima,maya… 

Dharanai jaula basaula. 

Bhagima hoina magi laijaula. 

Jyanai hajir chha hajurlai. 

Duidine jindagi yo hoina sadhailai. 

****** ****** ****** 

Ghumi herda kya ramro bhedetar. 

Baishale parkhadaina gara hai bichar. 

ke saro pare ma dodharma. 

Aau samhala timrai ta ho yo maya 

Dharanai jaula……”repeat” 

****** ****** ******* 

Sailung dada ukali worali 

Budhasubba mandir jaula sahili. 

Magaula timlai yo jibanaima. 

Farkaula dubai ani sau-sajhama maya. 

Dharanai jaula……….”repeat”