Thamera Kina – Sunita Subba

[थामेर किन छोड्यौ हातहरु।
रोजेर किन तोड्यौ साथहरु।]…२

छोडेर गयौ, सारा यादहरु।…२

रोएर बिते, मेरा रातहरु।…२
दुई किनार हरु छोएर बग्ने, तिम्रो बानी मैले चिन्न सकिन।…२

तिमी बग्यौ कुन सागरमा मिल्न।…२

लहर हरु मैले गुन्न सकिन।…२
धेरै बहारहरु लुटेर भाग्ने, तिम्रो कहानी मैले बुझ्न सकिन।…२

तिमी उढेउ, कुन बसन्त भेट्न।…२

ओइलिएर फेरी, म फुल्न सकिन।…२
[थामेर किन छोड्यौ हातहरु।

रोजेर किन तोड्यौ साथहरु।]…२

छोडेर गयौ, सारा यादहरु।…२

रोएर बिते, मेरा रातहरु।…२