Rato Ra Chandra Surya – Sunita Subba 

[रातो र चन्द्र सुर्य, जङ्गी निशान हाम्रो।
जिउंदो रगत सरी यो, बल्दो यो शान हाम्रो।

रातो र चन्द्र सुर्य।]…२
[हिमाल झै अटल यो, झुकेन यो कहिल्यै।

लत्रेन यो कहिले, जङ्गी निशान हाम्रो।]…२

यो जन्मदै जगतमा, कयौ प्रहार आए।

साम्राज्य दुई हारे, हारेन यो शान हाम्रो।

रातो र चन्द्र सुर्य।
[जबसम्म चन्द्र – सुर्य, आकाशमा रहन्छन।

तब सम्म हुन्छ आफ्नै, रातो रगत यो हाम्रो।]…२

गाई सरी छन साधु ,जो जो यहाँ जगतमा।

सबको शरण बलियो, जङ्गी निशान हाम्रो।
रातो र चन्द्र सुर्य, जङ्गी निशान हाम्रो।

जिउंदो रगत सरी यो, बल्दो यो शान हाम्रो।

रातो र चन्द्र सुर्य।