Chanchal Nepalma – Amit Chetri

[छिनको छिनमै सबको मन, बदलिन्छ यहाँ। दिनको दिनै नयाँ कथा, रचिन्छ यहाँ।]...२ कसले कसलाई गर्छ यहाँ, निस्वार्थ माया। जसले जसो गर्यो उसै, हुन्छ नेपालमा। हे ... जे गरेनि, जसो गरेनि,…

Aama – Amit Bista 

जति जन्म लिनुपरेनी, तिम्रो काखमा आउने छु। बहुमुल्य मेरो प्राप्ती बनाई, नयनमा तिमीलाई सजाउछु।  आमा, मेरी आमा, प्यारी आमा, हर्षको नदी तिमी जीवनमा।  केवल मेरो, चाल हेरी, भावना तिमी थाहा…