Pohor Saal Khushi Phatda – Aruna Lama 

पोहोर साल खुशी फाट्दा, जतन गरि मनले टालें।
त्यहि साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मन ले टालें।

यसपाली त मनै फाट्यो, के ले सिउने, के ले टाल्ने हो?
स्वास फेरे जस्तो लाग्छ, तर भन्छन मरी सकें।

मेरो भाग्य यति नै हो, भोग चलन गरि सकें।

सलहको भाग्य मेरो, मर्ने बाच्ने ठेगान छैन।

भाग्य फाटे जोढ्थे बरु, तर मन सिउने के ले हो?
सुख के हो दुख के हो, मनले खोज्ने खुशी के हो?

भावीले निधारमा कर्म, लेखिदिने मसि के हो?

कर्म लेख्ने मसि के हो? भाग्य टोक्ने कसी के हो?

कर्म फुटे जोढ्थे बरु, तर मन जोड्ने के ले हो?
पोहोर साल खुशी फाट्दा, जतन गरि मनले टालें।

त्यहि साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मन ले टालें।

यसपाली त मनै फाट्यो, के ले सिउने, के ले टाल्ने हो?