Hanga Hanga – Aruna Lama 

हो ….हो …हो
[हाँगा-हाँगा बनभरि, चैत फुलेछ।

थाहा नपाई मनभरी, बैश फूलेछ।] …२
[कता-कता कसैलाई भेटे-भेटे झै।

संग्लो पानी पिई तिर्खा मेटे-मेटे झै।] …२

कोहो-कोहो दुइ आँखामा आइ डूलेछ।

थाहा नपाई दुइ आँखामा प्रित फुलेछ।
[एकजोडी आँखा संधै हाँसो-हाँसो झै।

एउटा माला फूल टिपी गान्सु-गांसु झै।] …२

कसो-कसो बिहानीको निंद खुलेछ।

थाहा नपाई दुइ आँखामा प्रित फुलेछ।
हाँगा-हाँगा बनभरि, चैत फुलेछ।

थाहा नपाई मनभरी, बैश फूलेछ।