Yo Mann Ta – Aruna Lama

यो मन त तलाऊ हो। …२
ढुंगा नफेंक, फेर्दै छु सास, बतास न छेक।

बरु अन्त जतासुकै टेक।…२

दुखेकै ठाउमा, विन्ती नटेक…२।
दहसरी गहभरि, आँसु सुकेछ ओरिपरि।

बुझेपछि हल्लाउनु किन।

भरिएको मनलाई चलाउनु किन…२।
बहेपनि रहेपनि, आँसु नै हो चोट।

जति सहेपनि…… 
…….

Advertisements