Jiwan Ko Harek – Aruna Lama

जीवनको हरेक मोडमा, तिमीले मलाई भेट।…२
म भागे जस्तो गर्छु, तिमी मेरो बाटो छेक छेक।

जीवनको हरेक मोडमा, तिमीले मलाई भेट।
म धेरै टाढा हुन्न, तिमीले मलाई खोज।

तिमीलाई भेटेपनि, तिमीलाई म त छुन्न।

तिम्रै नशालु हाथले, तिमीले मलाई छोउ।

म डराए जस्तो गर्छु, तिमीले आँट मलाई देउ।

जीवनको हरेक मोडमा, तिमीले मलाई भेट।
जब लड्न-लड्न खोजछु, म तिम्रो सामु पुग्दा।

ति कोमल पाखुरामा, तिमीले मलाई थाम।

तिमीले चाहेजति माया, तिमीले मलाई देऊ।

म रिसाए जस्तो गर्छु, तिमीले मलाई फकाऊ।

जीवनको हरेक मोडमा, तिमीले मलाई भेट।