Eh Kancha Malai – Aruna Lama 

ए कान्छा, मलाइ सुनको तारा खसाई देउन।
त्यो तारा मात्र होइन,जुन पनि झारीदिउला।
[गाई गोरु बाधेर छिट्टै भेट्न आउन।

बाटैमा रात पर्ला,उज्यालैमा आउन।]… २

अध्यारो के हो र, माया पिरती अघि,

पर्खिदेउ म आउछु, अँध्यारोलाई तोडी।
ए कान्छा मलाइ सुनको तारा खसाई देउन।

त्यो तारा मात्र होइन,जुन पनि झारीदिउला।
[लौ उडी जाऊ त्यहाँ, बादल लुछी ल्याउन।

बादललाई गाँसेर आँचल बनाइदेउन।]… २

लौ हुन्छ बादलको आँचल बनाइदिउला।

छेउछेउमा ताराको जलप लगाइदिउला।
[ए कान्छा, मलाइ सुनको तारा खसाई देउन।

त्यो तारा मात्र होइन,जुन पनि झारीदिउला।]…२