Behosh Bhai – Swaroop Raj Acharya 

बेहोश भई ढलें भने …२ आएर पानी हलिदिनु।
बाचे भने बाची हालें, मरे भने फालिदिनु। …२

बेहोश भई ढलें भने।
बाबा र आमालाई रुन नदिनु। …२

आँसुले मुहार धुन नदिनु।

मेरो भाई भनि, मेरो चिता माथि,

प्यारी दिदीलाई छुन दिनु। …२

बेहोश भई ढलें भने।
गिद्द र कौवालाई घुम्नलाई दिनु। …२

आफन्ती पराईलाई झुम्नलाई दिनु।

मेरो लाश माथी फूलमाला चढाई,

बैगुनी पापीलाई चुम्न नदिनु। …२
बेहोश भई ढलें भने …२ आएर पानी हलिदिनु।

बाचे भने बाची हालें, मरे भने फालिदिनु। …२

बेहोश भई ढलें भने।