Nabujheko Hoina Timilai – Swaroop Raj Acharya

नबुझेको हैन तिम्लाई, नचिनेको हैन।…२
फेरी पनि तिम्लाई भुल्ने, उपाय नै छैन।…२

तिम्रो घरै भत्काउने, मेरो नियत हैन। …२

फेरी पनि तिम्लाई भुल्ने, ओखती नै छैन।…२
नेटो काटी गएकै हो, बिर्सन्छु कि भनि।…२

मान्छे यता, यो मन त्यतै, फर्क्यो फेरी पनि…२।

नबुझेको हैन तिम्लाई, नचिनेको हैन।…२

फेरी पनि तिम्लाई भुल्ने, उपाय नै छैन।…२
समुन्द्रको छाल जस्तै, यो मन छल्कीरन्छ।…२   

जतिजति, बिर्सुभन्छु, याद बल्झीरन्छ…२। 

राम्रो सँग थाहा छ मलाई, तिमी मेरी हैन।…२

फेरी पनि तिम्लाई भुल्ने, उपाय नै छैन।…२
तिम्रो घरै भत्काउने, मेरो नियत हैन। …२

फेरी पनि तिम्लाई भुल्ने, ओखती नै छैन।…२