Marne Kasailai – Swaroop Raj Acharya 

मर्ने कसैलाई रहर हुदैन।…२
तर नमरेको प्रहर हुदैन।…२

भागेर जाऊ, कुन ठाउँ जाउँ।…२

मान्छे नमर्ने, शहर हुदैन।…२

मर्ने कसैलाई रहर हुदैन।
[हुदैन मान्छे मात्रै नजाती।

दैब पनि रहेछ पक्षपाती। ]…२

कोपिला नै पनि त झर्छ कहिले।…२

सधै सजिलो सफर हुदैन।…२

मर्ने कसैलाई रहर हुदैन।
जीवन किन यहाँ, चल्दैन उस्तै।…२

चल्दैन उस्तै… चल्दैन उस्तै।

जीवन किन यहाँ, चल्दैन उस्तै।

बत्ती दियोमा, बल्दैन उस्तै।…२

कस्तो खटन हो, यो नियतिको।…२

कुन निभ्छ, कहिल्यै ठहर हुदैन।…२
मर्ने कसैलाई रहर हुदैन।

तर नमरेको प्रहर हुदैन।…२

भागेर जाऊ, कुन ठाउँ जाउँ।…२

मान्छे नमर्ने, शहर हुदैन।…२

मर्ने कसैलाई रहर हुदैन।