Manmohini Meri Sangini – Swaroop Raj Acharya

रुप यौवन तिम्रो, फुल झैँ कोमल मन यो।…२
छिनछिन मै पग्लिरहने, मायामा झनझन यो।

मनमोहिनी मेरी संगिनी।…६
लाली त्यो ओठ टोकेकी, लाजले शिर झुकाकी।…२

मुटु नै घाइते बनाई…२ , भन यो के गरेकी।

मनमोहिनी मेरी संगिनी।…६
प्यासी छौ प्यारको दासी, कोमल अंग छ साक्षी।…२

मुहार तिम्रो हँसिलो…२, बोली त्यो मिठो रसिलो।

मनमोहिनी मेरी संगिनी।…६
रुप यौवन तिम्रो, फुल झैँ कोमल मन यो।…२

छिनछिन मै पग्लिरहने, मायामा झनझन यो।

मनमोहिनी मेरी संगिनी।…६