Eutai Sahara – VJ Priety

लालालालालालाला…लालाला।…५
सुन, जुन , कस्तो प्यारो तिम्रो माया।
[सुन, भनन, जुन हेरन।

कस्तो, शितल, तिम्रो छायाँ को।

एउटै साहारा, तिम्रै मायाको। ]…२
लालालालालालाला…लालाला।…५
[सावन बादलको नाता, बर्खे झरी जस्तै।

दिन र रात एकै हुने, सिन्दुरे साँझ जस्तै।]…२

सुन, भनन, फूल, पात।

जस्तो साथ, हाम्रो मनको।

एउटै साहारा, तिम्रै मायाको।
तिम्रो माया लाग्छ मिठो, सुस्तरी भन्छु।

चोरी-चोरी रातदिन, तिमीलाई हेर्छु म।

एउटै साहारा, तिम्रै मायाको।…३