Bhanideu Aaja – VJ Priety

[भनिदेउ आज, के छ मनमा।
पोखिदेउ आज, के छ मनमा।

माया माया, तिम्रै माया।…२]…२
यो फूल पात, नभए साथ।

यो जुनतारा, नभए रात।

मेरो आँखामा बस्ने छौ।

मेरो मनमा बस्ने छौ।
आज लेऊ कसम, जे छ मनमा।

भुलिदेऊ अरु, जे छ मनमा।

माया माया, तिम्रै माया।…२
भनिदेउ आज, के छ मनमा।

पोखिदेउ आज, के छ मनमा।

माया माया, तिम्रै माया।…८

Advertisements