Timi Chau Ra Ta – Aakanshya Bashyal 

तिमी छौ र त, माया छ, सम्बन्धको मिठास छ।…२
तिमी छौ र त, सपना छ, साकार गर्ने चाहना छ।…२

तिमी छौ र त, माया छ, सम्बन्धको मिठास छ।
तिमी छौ र त, यो खुशी छ, अनि जिउन सजिलो छ।…२ 

तिमी छौ र त, यो हात छ , अनि साथ दिने चाहना छ।…२ 

तिमी छौ र त, माया छ, सम्बन्धको मिठास छ।
संगाली राख हाम्रो माया, जुगजुग सम्मलाई।…२

तिमी छौ र त, यो संसार छ, अनि त्यहाँ हाम्रो माया छ।…२

तिमी छौ र त, माया छ, सम्बन्धको मिठास छ।