Pani Paryo – Almoda Rana Uprety 

[फनटास्टिक, ओण्डरफुल, हुने थियो लाईफ।

मेरो मनको तालैमा, हाने तिम्ले डाईभ।]…२

एक्लो जीवनको परोब्लम भुलेर।…२

हे, आऊ नाचौ पातली, झम्झमी रुझेर।

[पानी पर्यो, असिना झर्यो।

दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२ 
[ईलास्टिक जस्तै तन्किने, मेरो लाईफ।

मेरो मनको तालैमा, नहाने तिम्ले डाईभ।]…२

राखौला फेसबुकमा, सेल्फी खिचेर।…२

हे, आऊ नाचौ पातली, झम्झमी रुझेर। 

[पानी पर्यो, असिना झर्यो।

दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२
[हेप्पी, हेप्पी तिमी भए हेप्पी, हेप्पी।

म पनि हेप्पी, हेप्पी, हेप्पी]…३
[पानी पर्यो, असिना झर्यो।

दाईको रुमाल, भाउजुलाई मन पर्यो।]…२