Suna Saili – Hemant  Rana 

[सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।

सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।]…२ 

सुन साइली, साइली, दियोमा तेलै हुरुरु।

सम्झी कहिल्यै नरुनु।

सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।

सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।
[सुन साइली, साइली, निधारमा नाम्लो बरियो।

भावीको खेलमा परियो।]…२

सुन साइली, साइली, कुलोमा पानी कलल।

गाउँघरको तस्विर झलल।

सुन साइली, साइली, पिढीमा जाँतो घरर।

झर्दो हो, आँसु बरर।
सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।

सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।…३

Advertisements