Musukka Hasda – Sano Sansar

मुसुक्क हाँस्दा भुतुक्कै पार्छे कान्छी मोरीले हे छम् छम् नाच्दै कम्मर लच्काउदै हेर्छे गोरीले हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे नागबेली चालले सबैलाई…