Lekali Hey – Anil Singh

लेकाली हे हे चोयाको डोको सानो माया हे हे लगाउने धोको नपुग्दै मर्छु पो क्यारे भन सोल्टि वरावर नढाँटी वहयो खोला वेसि झर्यो सम्मै तिम्रो माया कलेजिमा टम्मै आँखैमा गाजलु…