Aamale Maya Gari – Kunti Moktan

https://www.youtube.com/watch?v=gg-cmE4qXek The Lyrics (कति माया लाग्छ रे मै )२ ढुङ्ग्री मुन्द्रीको... (आमाले माया गरी किनी दिएको )२ पोल्टाको चेपमा पैसा गनि दिएको (आमाले माया गरी किनी दिएको...)२ (निधारमा टिका नाकमा…

Manko Baadhlai Badhna Sika – Udaya Sotang Manila Sotang

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी जब वेदनाले नाघ्दछ चुली मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली नरुनु…