Fukera Arkako Diyo – Sishir Yogi

https://www.youtube.com/watch?v=NX_LLEo7gd0 The Lyrics फुकेर अर्काको दियो तिम्रो दियो चम्केर बल्दैन (मारेर अरुको माया तिम्रो माया अमर बन्दैन...)२ (दुई अचानो मिल्यो भने दु:ख घट्ला बरु चोट दिने खुकुरीले हार मान्ला बरु…