Kun Batoma Timi Eklai – Ram Bhakta Jojiju and Itu Jojiju

[कुनै बाटोमा तिमी एक्लै कुनै बाटोमा म एक्लै (आकाश त एउटै देख्छु )२ तर धर्ति किन बेग्लाबेग्लै...)२]२ (तिमी नदि भई बग्छौ म पहाड भै छेकिन्छु )२ तिमी पहाड हुदाँ म…