Suna Suna Hai Maichyaang – Ram Babu Yonjan

(suna suna hai maichyaang
kina ho para para bhaako) 2
(najiz aai basideu ekchhin
kina ho risaairaako) 2

(makai ra bhatmas
poltako jhiki
sang sangai khaayeko) 2
(birsyou ki maichyaang
gothaalo jada pirati laayeko) 2
(suna suna hai maichyaang
kina ho para para bhaako) 2
(najiz aai basideu ekchhin
kina ho risaairaako) 2

(aappa le antai herisakyo keti
bihe po gar bhanchha) 2
(aama le aafnai chha bhane keti
gharmaa leu bhanchha) 2
(suna suna hai maichyaang
kina ho para para bhaako) 2
(najiz aai basideu ekchhin
kina ho risaairaako) 2