Birseko Chaina Bhuleko Chaina – Ram Babu Yonjan

(birseko chhaina bhuleko chhaina
maile maya laayeko saanu
timile bhulyou ki kaso) 2
timile bhulyou ki kaso

(kaha khoju kaslai sodhu
tyo man ko dori
saatihalau maya hajur
rees raag chhodi) 2
(chhaina timro maya bhuleko sanu
timile bhulyou ki kaso) 2

(launa hajur ke po garu
kaso garne ho
mayaluko tyo man bhitra
kasari basne ho) 2
(chhaina timro maya bhuleko sanu
timile bhulyou ki kaso) 2

birseko chhaina bhuleko chhaina
maile maya laayeko saanu
(timile bhulyou ki kaso) 3