Dharan Ghantaghar – Anju Panta & Kushal Thalang Limbu 

wel-come धरान तिनकुने गेटैमा 
तिनकुने गेटैमा… 

(I love you तिमीलाई पहिलो भेटैमा )२ 

धरान घन्टाघर लाउ माया जीवन भर 

के मान्छ्यौ र डर 
दिनको दिन भेडेंटार धाउने 

(No Thank you तिमीसँग माया नलाउने )२ 

धरान घन्टाघर 

अल्लारे केटाको के हुन्छ र भर 

के हुन्छ र भर 
दायाँ बायाँ सर्दो र सेउती 

(मेरो भन्नु लौ कसम तिमी नै एउटि)२ 

धरान घन्टाघर लाउ माया जीवन भर 

के मान्छ्यौ र डर 

बुढा सुब्बा बिजयपुरैमा 

(मक्खै पार्न खोज्दैछौ जाली कुरामा)२ 

धरान घन्टाघर 

अल्लारे केटाको के हुन्छ र भर 

के हुन्छ र भर 
बतास चल्यो चारकोसे वनबाट 

चारकोसे वनबाट… 

माया गर्छु तिमीलाई भित्री मनबाट 

माया लाउला 

धरान घन्टाघर लाउ माया जीवन भर 

के मान्छ्यौ र डर 
गोर्खा पार्कमा घुम्नलाई जाने 

माया लाउने जीवनभर सम्म हो भने 

धरान घन्टा घर 

अल्लारे केटाको के हुन्छ र भर 

के हुन्छ र भर 
ढोरपाटनको पल्टने बजार 

(तिमी मेरो म तिम्रो बनौ साहारा )२ 

धरान घन्टाघर यो जूनि भरिलाई 

(परें म तिम्रै भर )५