Maya ta Tadhakai Ramro – Udaya and Manila Sotang

(माया त टाढा कै राम्रो 
कमसेकम चोखो त हुन्छ )२ 

आत्माको बोली नबोल्ने माया 

नजिक मै पनि खोक्रो नै हुन्छ 

माया त टाढा कै राम्रो हो… 
(दिल मिल्छ रानै माया मिल्छ 

मन मिल्छ रानै माया हुन्छ )२ 

माया आत्माको मिलनमा हुन्छ 

जीउ मिल्दा मात्र माया कहाँ हुन्छ 

माया त टाढा कै राम्रो हो… 
(शरीर जस्तो होइन माया 

मन जताततै कहाँ मिल्छ )२ 

देहको मिलन होइन यो माया 

आत्माको भाका पो चोखो माया हुन्छ 
(माया त टाढा कै राम्रो 

कमसेकम चोखो त हुन्छ…)२ 

आत्माको बोली नबोल्ने माया 

नजिक मै पनि खोक्रो नै हुन्छ 

माया त टाढा कै राम्रो हो…

Advertisements