Jaso Gara Je Bhana – The 1974 A D

(जसो गर जे भन 
जतासुकै लैजाऊ मलाई 

यो मन त मेरो नेपाली हो )२ 

मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले 

(कति व्यथाहरु सहेर )२ 

इतिहासमा कथा त लेखेकै छ 

जसो गर जे भन 

जतासुकै लैजाऊ मलाई 

यो मन त मेरो नेपाली हो… 
(न नै लडाईको मैदानबाट भागी दिन्छ 

न त सुनको तराजुमा बिकी दिन्छ )२ 

आफ्नै कर्ममा अटल रहने 

आफ्नै पसिनामा बिश्वास राख्ने 

यो मन त मेरो नेपाली हो 
(न नै अरुको भरोसामा बाँची दिन्छ 

न त आफ्नो अधिकारलाई लुट्न दिन्छ )२ 

हिमाल झै चम्किलो सफा छ छाती 

आकाश झै फिजिएको बिशाल छ बिचार 

यो मन त मेरो नेपाली हो 
(जसो गर जे भन 

जतासुकै लैजाऊ मलाई 

यो मन त मेरो नेपाली हो )२ 

मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले 

(कति व्यथाहरु सहेर )२ 

इतिहासमा कथा त लेखेकै छ 

जसो गर जे भन 

जतासुकै लैजाऊ मलाई 

यो मन त मेरो नेपाली हो…

Advertisements