Jadaichhu Aba Chadi – The 1974 A D

जाँदैछु अब छाडि टाढा तिमीलाई 
तिमीलाई… 

ति बाचा बन्धनहरु सारा सुम्पिएर 

तिमीलाई… 

(बाधिदैछु यो संसारको रीतमा 

गाउँदैछु यो बिछोडको गीतलाई )२ 

नरुनु अब पुग्यो अझै आँखा 

छोपि छोपि आउने छैन 

ति मिठा पलहरु फर्किएर कहिलेपनि 

(बाधिदैंछु यो संसारको रीतमा 

गाउँदैछु यो बिछोडको गीतलाई )२ 
(here I’m kneeling down 

makes me feel like a clown 

driven by my whole dreams 

all I hear is all is screams…)२ 

Oooooooo…All right….. 

(बाधिदैंछु यो संसारको रीतमा 

गाउँदैछु यो बिछोडको गीतलाई )२

Advertisements