Aba Jadaichu Timro – Jeenu Joshi

(अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा )३ 
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२ 

अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा… 
(न यता भए म त न उता भए आज )२ 

तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा )३ 

तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२ 

अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा… 
(कति चाह मेरो तिमीलाई आफ्नो भन्ने )४ 

(घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा )३ 

तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२ 

अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा.

तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा 

घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा 

अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा… 

तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा 

घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा

Advertisements