Thakeko Yo Najarma – Yash Kumar 

(थाकेको यो नजरमा 
आसु नदेउ प्रीये 

चाहन्छु म तिमीलै नै 

बिन्ती बुझन ओ प्रीये)—२ 
(तिम्रो हासोमा मेरो सुख छ 

तिम्रो आसुमा मेरो दुख छ)—२ 

आफै सग हारेको छु म 

तिमीलाई पाउनु छ के गरि 

चाहन्छु म तिमीलै नै 

बिन्ती बुझन ओ प्रीये 

थाकेको त्यो नजर् मा आसु नदेउ प्रीये 

चाहन्छु म तिमीलाई नै 

बिन्ती बुझन ओ प्रीये 
(मेरो जून् तिमि तिमी पिपलु 

मेरो छाया तिमी, तिमी सितलु)—२ 

तिमी बिना अधुरो छु म 

टाढा सोचु काहा प्रीये 

चाहन्छु म तिमीलाई नै 

बिन्ती बुझन ओ प्रीये

Advertisements