Jharima Rujhda Timi – Swaroop Raj Acharya 

(झरीमा रुझ्दा तिमी )२ 
वर्षातको फूल जस्ती 

बरालिएर हिंड्दा तिमी 

चैतको हुरी जस्ती 

(चंचल मृग नयनी 

सुनकेशरी मायालु )२ 
(झरनाको पानी तिमी 

पहाडकी रानी तिमी )२ 

मुसुक्क हाँसी दिदाँ 

गुराँसको फूल जस्ती 

चंचल मृग नयनी 

सुनकेशरी मायालु 
(पहराको चरा तिमी 

छहराको परी तिमी )२ 

लजाउँदै झुकी दिदाँ 

लज्जावती झार जस्ती 

चंचल मृग नयनी 

सुनकेशरी मायालु 
(झरिमा रुझ्दा तिमी )२ 

वर्षातको फूल जस्ती 

बरालिएर हिंड्दा तिमी 

चैतको हुरी जस्ती 

(चंचल मृग नयनी 

सुनकेशरी मायालु )२

Advertisements