Jaha Here Tehi Ramro – Swaroop Raj Acharya 

(जहाँ हेरें त्यहिं राम्रो जून हेरें जूनै राम्रो )२ 
तिम्रो हातले बुनी दिदाँ (टपरी र दुनै राम्रो )२ 

जहाँ हेरें त्यहिं राम्रो जून हेरें जूनै राम्रो… 
(आँखै राम्रो आँखा माथि परेलीको भेष राम्रो 

आँखै राम्रो आँखा माथि… 

आँखै राम्रो आँखा माथि परेलीको भेष राम्रो 

मन्द मन्द बतासमा फर्फराउने केश राम्रो 

ओठै राम्रो त्यसै माथि पोतिएको लाली राम्रो 

मनै त हो मलाई मेरै (रोजाइको काली राम्रो )२ 

जहाँ हेरें त्यहिं राम्रो जून हेरें जूनै राम्रो… 
हातै राम्रो रंगीचंगी फूलका थाली अझै राम्रो 

हातै राम्रो रंगीचंगी… 

हातै राम्रो रंगीचंगी फूलका थाली अझै राम्रो 

छनछनाई बजी दिदाँ सुनका बाली झनै राम्रो 

(चिसो चिसो गोधुँलीमा त्यो मायाको काख राम्रो )२ 

यति चोखो माया पाउनु (यो भाग्यलाई लाख राम्रो )२ 

जहाँ हेरें त्यहिं राम्रो जून हेरें जूनै राम्रो…

Advertisements