Jaha Chhan Buddha – Swaroop Raj Acharya 

Jaha chhan buddha ka aankha 
snikh shanta ra sundar 

tyaha chha shanti ko kshetra 

mero rashtra manohar 

pran bhanda pyaaro lagchha 

mero desh kata kata 

jhalkinchha mamata mero bhavganga jata tata 

jaha chhan buddha ka aankha 
maya nepal ko lagchha 

nepali itihaas ko 

maya nepal ko lagchha 

nepali itihaas ko 

maya prakriti ko lagchha 

kala mashar bhesh ko 

purkhako mantra yo japchhu 

chautaari ma basi 

janani janma bhumishchha 

swargadapi gariyesi 

jaha chhan buddha ka aankha 
chha thulo chahana mero 

aama laaee hasaune 

chha thulo chahana mero 

aama laaee hasaune 

sarwochha shikhar bata 

bishwa shanti sunaune 

yahi pyaaro mitri ka mathi 

paurakhi bani kana 

bharchhu chahana purna 

gari deha samarpana 
jaha chhan buddha ka aankha 

snikh shanta ra sundar 

tyaha chha shanti ko kshetra 

mero rashtra manohar 

pran bhanda pyaaro lagchha 

mero desh kata kata 

jhalkinchha mamata mero bhavganga jata tata 

jaha chhan buddha ka aankha 

Advertisements