Mayaki Khani – Himal Sagar

(मायाकी खानि,प्रेरणाकी रानी)—२ मनको ज्ञानी, आँखकी नानी हौ 
(मेरी मायालु, सार्है दयालु छौ)—२ मायाकी खानि 
(जहाँ जान्छु उतै देख्छु बिर्सन नि सक्ने हैन)—२ 

(तिम्रो जस्तो चोखो माया, मैले अन्त कतै पाइँन)—२ मैले अन्त कतै पाइँन 

मायाकी खानि,प्रेरणाकी रानी हौ 
(तिम्रै यादमा तड् पिएर, पिरतीका गीत गा छु)—२ 

(साईनो हाम्रो बसेपछि, सार्है भाग्यमानी भा छु)—२ सार्है भाग्यमानी भा छु 

(मायाकी खानि,प्रेरणाकी रानी)—२ मनको ज्ञानी, आँखकी नानी हौ 

(मेरी मायालु, सार्है दयालु छौ)—२ मायाकी खानि