Maya ta Yesto Hos – Hemanta Sharma 

Maya ta yesto hos-4 
Najika tada jaha bhayeni 

Dushmana sara sansar bhayeni 

Kahile na ghatne hos 

Kahile na chutne hos 

Maya ta yesto hos-2 
Music… 
Kehi hoina roopa, kehi hoina dhana 

Sansar mai thulo manchhe ko mana 

Kehi hoina roopa, kehi hoina dhana 

Sansar mai thulo manchhe ko mana 

Maan kahile nadukhos 

Maya ta yesto hos-2 

Kahile na ghatne hos 

Kahile na chutne hos 
Music… 
Baishake garmi saune barkha 

Laginai rahos maya ko tirkha 

Baishake garmi saune barkha 

Laginai rahos maya ko tirkha 

Dhik kahile namaros, 

Maya ta yesto hos-4 

Najika tada jaha bhayeni 

Dushmana sara sansar bhayeni 

Kahile na ghatne hos 

Kahile na chutne hos 

Maya ta yesto hos-4

Advertisements