Na Dukheko Maan – Deepak Bajracharya 

Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu 
Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu 

Yo maan, dukhi rakhne bho sandai nai 

Yi aankha, bhiji rakhne bho sandai nai 
Samaya nai rami rami bith thyo 

Aaja khali khali lagchha 

Chulbul garne yon anal 

Tolai rakchhan harpal 

Yi, pal shoonya shoonya chhan sandai aaja 

Yi, nayan jhapkinai birsiye chhan harek sanjha 
Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu 

Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu 
Ratai na pardai bojhila, hunthyen nindar le 

Bihana ko pratham prahara mai 

Biunjhi taja pheri hunthyen 

Yi raata ma nindrai aayen kahile 

Nishanta ma sapani le uthanai, dindaina kahile 
Na dukhe ko maan jani jani, kina dukhaye chhu 

Dhuna na jane ka aanka jani jani, kina bhijaye chhu 

Yo maan, dukhi rakhne bho sandai nai 

Yi aankha, bhiji rakhne bho sandai nai 

Advertisements