Jivan ko Aash – Mukti n Revival 

Na ta kunai yahan aash chha 
Na kasai ko yahan bash chha 

Kebal marna lagi raheko 

Nisasiye ko saash chha 
Sunasana raata parchha 

Jindagi lai rityaune dar chha 

Na ma malai nai kunai sar chha 

Na ta malai bachne kunai rahar 

Kanda le bijheko ghau chha 

Yahan sabai thaun birano chha 

Na aafu le dekhne kunai thaun nai chha 

Na ta kunai yahan mero naun chha 
Kasai ko bolne saas chha 

Ye ha.. 

Jiun nu kasai ko aash chha 
Sunasana raata parchha 

Jindagi lai rityaune dar chha 

Na ma malai nai kunai sar chha 

Na ta malai bachne kunai rahar 

Kanda le bijheko ghau chha 

Yahan sabai thaun birano chha 

Na aafu le dekhne kunai thaun nai chha 

Na ta kunai yahan mero naun chha 
Jiun nu kasai ko aashai yahan

Advertisements