Mero Naya Din – Mukti n Revival 

मेरो यो जिन्दगीको पानामा 
म अब केहि कोर्न चाहन्न 

सारा दिन मैले बिताई अरुलाई 

म त अब खोज्छु नै मेरो लागि नयाँ दिन 

यो मेरो नयाँ दिन… 
आउ हामीसगैं बसौं 

एउटै संसार एउटै मायाको डोरीमा 

मेरो यो जिन्दगीको पानामा 

म आफैलाई नै सङ्गाल्न चाहन्छु संगीतमा 

सारा दिन मैले बिताई अरुलाई 

म खोज्छु अब मेरो लागि एउटा नयाँ जीवन 

यो मेरो नयाँ जीवन… 

आउ हामीसगैं बसौं 

एउटै संसार एउटै मायाको डोरीमा 

यो जिन्दगीमा लैजानु के छ र 

बाँचुन्जेल मिलीजुली बजाउँ 

rock n roll… 
मेरो यो जिन्दगीको पानामा 

म अब केहि कोर्न चाहन्न 

सारा दिन मैले बिताई अरुलाई 

म त अब खोज्छु नै मेरो लागि नयाँ दिन 

यो मेरो नयाँ दिन 

आउ हामीसगैं बसौं 

एउटै संसार एउटै मायाको डोरीमा 

यो जिन्दगीमा लैजानु के छ र 

बाँचुन्जेल मिलीजुली बजाउँ 

rock n roll…

Advertisements