Timro Maya Mero Maya – Narendra Pyasi 

तिम्रो माया मेरो माया छुटाएर कहाँ गयौ… 
(तिम्रो माया मेरो माया छुटाएर कहाँ गयौ )२ 

(दुई दिनमै हाम्रो नाता टुटाएर कहाँ गयौ )२ 

तिम्रो माया मेरो माया छुटाएर कहाँ गयौ… 
(म त रित्तो रित्तो भएँ )४ 

(केहि बाँकी छैन अब 

म त रित्तो रित्तो भएँ )२ 

(मेरो सारा सर्वस्व नै उठाएर कहाँ गयौ )२ 

तिम्रो माया मेरो माया छुटाएर कहाँ गयौ… 
(मेरो चोखो मायाभित्र )४ 

(के को कमी पायौ तिमीले 

मेरो चोखो मायाभित्र )२ 

(अर्कैलाई त्यो जवानी लुटाएर कहाँ गयौ )२ 

(तिम्रो माया मेरो माया छुटाएर कहाँ गयौ…)२

Advertisements