Sanjha Ko Jun Sangai  – Mukti n Revival

Sanjha Ko Jun Sangai 
Aauchhau Timi Bhanera 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 
Tolai Rahanchhu Aakashama 

Ratako Tara Ganer 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 
Sajhai Rahancchu Sapana Haru 

Hridya Bhari Umang Liyara 

Tara Timile Birshi Deyou 

Bichhod Ko Milan Mayaka Katha Haru 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Timi Bhanera 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 
Tolai Rahanchhu Aakashama 

Ratako Tara Ganer 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 
Hatkela Chumera Bhagne Gartheyou 

Lajale Ti Aankha Chhopera 

Chodiyo Mutu Bhagi Deeyou 

Mitho Sapana Gaideyou Chhodera 
Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Timi Bhanera 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 
Tolai Rahanchhu Aakashama 

Ratako Tara Ganer 

Sanjha Ko Jun Sangai 

Aauchhau Bhanera 

Aauchhau Bhanera 

Aauchhau Bhanera 

Aauchhau Timi