Rastra Vabana – Nabin K Bhattarai 

राष्ट्र भावना जागोस जनमा 

देश नरेशको भक्ति बढोस 

राष्ट्र भावना जागोस जनमा 
वीर नेपाली अघि बढ्नु छ 

आफ्नो नाम अ्मर गर्नु छ 

मर बरु आफ्नो पुण्य भुमिमा 

बाच्नेले इतिहास पढोस 

राष्ट्र भावना जागोस जनमा 
एक करोड सपूत तिम्रा 

हामी सन्तती हौ 

एकै स्वरले गाउछौँ जय 

तिम्रो होस् भनि 

राष्ट्र भावना जागोस जनमा 

राष्ट्र भावना जागोस जनमा