Malai Jasle Pani – Pramod Kharel

(मलाई जस्ले पनि किन रुवाउँछ)२  (सायद मेरा आँखामा)२  (आँशु सुहाउँछ )२  मलाई जस्ले पनि किन रुवाउँछ......  नरोएको रात छैन आँशु पुछ्ने हात छैन  (आँशुले मेरो सिरानी....)२  (सधैं नुहाउँछ)२  मलाई जस्ले…