Ke Ma Timro Saathi – Deepesh Kishwor Bhattarai 

Ke ma timro saathi banna sakchu 

Timilai aafno bhannna sakchu 

Timi sanga mann milauna sakchu 

Sandhailai……….. 

Sandhai timro baato kuri basdachu 

Samjhi timilai geet gaaune gardachu 

Luki luki herne timilai gardachu 

Kahile kahin………….. 

He………………….. 
Chuna mannlaagcha malai aakashko paani 

Kasari ma bolaun hau ki dharti ki raani 

Kasari ma bhanu timilai sanchai mannparauchu 

Kehi bhanna khojchu tara bolna ladbadaaunchu 

He………………… 
Ke ma timro saathi banna sakchu 

Timilai aafno bhannna sakchu 

Timi sanga mann milauna sakchu 

Sandhailai……….. 

Sandhai timro baato kuri basdachu 

Samjhi timilai geet gaaune gardachu 

Luki luki herne timilai gardachu 

Kahile kahin………….. 

He…………………..