Yo Jharima Timi Sanga – Pramod Kharel 

(यो झरीमा तिमीसंगै रुझ्न पाए जाती हुन्थ्यो )२

 (ओभानो यो जिन्दगीमा )२ मन बुझाउने साथी हुन्थ्यो 

यो झरीमा तिमीसंगै रुझ्न पाए जाती हुन्थ्यो… 
(ओढ्ने अरु केहि नहोस् ओरपर गाउँ नहोस् 

गड्याङ्गुडुङ् गर्दाखेरी कतै लुक्ने ठाउँ नहोस् )२ 

तिम्रै बर्को आधा आधा ओढ्न पाए जाती हुन्थ्यो 

(ओभनो यो जिन्दगीमा )२ मन बुझाउने साथी हुन्थ्यो 

यो झरीमा तिमीसंगै रुझ्न पाए जाती हुन्थ्यो… 
आँधीबेरी आओस् बरु मन भरि बाढि आओस् 

बगाउँदा बगाउँदै बरु कतै छाडि जाओस् 
ओत लाग्ने ठाउँ कतै नभई दिए जाती हुन्थ्यो 

(ओभनो यो जिन्दगीमा )२ मन बुझाउने साथी हुन्थ्यो 

यो झरीमा तिमीसंगै रुझ्न पाए जाती हुन्थ्यो…