Tukriyako Mutu – Pramod Kharel

(टुक्रिएको मुटु टुक्रिएको कथा )२ 

(जोड्न खोज्छु झनै दुख्छ 

खै कस्तो व्यथा )२ 

(घावै घाउको कथा मेरो 

घावै घाउको व्यथा )२ 
(छचल्किन्छ आँशु मेरो 

त रंगीन टुटेका सपना )२ 

कहाँ भेटुँ कहाँ खोजुँ 

हराएका खुशी आफ्ना 

(घावै घाउको कथा मेरो 

घावै घाउको व्यथा )२ 
(मेरो माया मेरो आँशुको 

किन यति धेरै ऋणी भो )२ 

मेरो निम्ति खुशी पनि 

किन यति बैगुनी भो

टुक्रिएको मुटु टुक्रिएको कथा 

(जोड्न खोज्छु झनै दुख्छ 

खै कस्तो व्यथा )२ 

(घावै घाउको कथा मेरो 

घावै घाउको व्यथा )२