Papi Mayale – Pramod Kharel

(डुबायो पापी मायाले )९ 

(डुबौंला प्रितमा भन्थे 

डुबायो पापी मायाले )२ 

(डुबायो पापी मायाले )५ 

(रमाउँला प्रितमा भन्थे 

रुवायो पापी मायाले )२ 
थिएँ म गर्भमा एक्लै… 

एक्लै एक्लै एक्लै… 

[(थिएँ म गर्भमा एक्लै )२ 

छु अहिले पनि म एक्लै ]२ 

(अनाहकको झुठो नाता 

दिलायो पापी मायाले )२ 

(दिलायो पापी मायाले )६ 

(रमाउँला प्रितमा भन्थे 

रुवायो पापी मायाले )२ 
लगाउँला प्रित भन्दैमा 

भन्दैमा भन्दैमा भन्दैमा… 

[(लगाउँला प्रित भन्दैमा )२ 

बितिगो जिन्दगी मेरो ]२ 

(मदिरा बिषको प्याला 

(पिलायो पापी मायाले )२ 

(पिलायो पापी मायाले )६ 

(रमाउँला प्रितमा भन्थे 

रुवायो पापी मायाले )२ 

(डुबायो पापी मायाले )५ 

(रमाउँला प्रितमा भन्थे 

रुवायो पापी मायाले )२