Aagole Ke Polchara – Pramod Kharel 

(आगो ले के पोल्छ र तिम्रो याद ले पोल्छ) ३ 

(हेर मेरा आँखामा 

कथा आफै बोल्छ) २ 

आगो ले के पोल्छ र 

तिम्रो याद ले पोल्छ 
(बिर्सिएर सम्झन्छु 

सम्झिएर भुल्न खोज्छु) २ 

(पीर परे नि सबको सामु 

जबरजस्ती खुल्न खोज्छु) २ 

(आँसुको के मोल छ र 

तिम्रो याद को मोल छ) २ 

(हेर मेरा आँखामा 

कथा आफै बोल्छ) २ 

आगो ले के पोल्छ र 

तिम्रो याद ले पोल्छ 
(केवल थाहा छ बलिन्धारा 

आँखाबाट आँसु झर्छ) २ 

(थाहा पाउदिन कती बेला 

बिहान हुन्छ साझ पर्छ) २ 

(आगो ले के पोल्छ र 

तिम्रो याद ले पोल्छ) २ 

(हेर मेरा आँखामा 

कथा आफै बोल्छ) २ 

आगो ले के पोल्छ र 

तिम्रो याद ले पोल्छ