Chokho Maya – Pramod Kharel

(चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ तिमी बिना मर्छु भन्थ्यौ )२  जिन्दगीका जँघारहरु तिमीसँगै तर्छु भन्थ्यौ  (झूटो रहेछ तिम्रो बाचा झूटो रहेछ तिम्रो माया )२  (घाइते पार्‍यौ पापीनीले जिउँदै मार्‍यौ पापीनीले...)२  (धर्ती…