Maichyang  Jyanmara – Sanjeev Singh

(भन्ज्यांगको चौतारी लेक बेसी डाडाँ काडाँ )२

 (टुङ्ग्ना र डम्फुमा रमाउने भन्छन् मलाई 

ओ मैच्याङ्ग ज्यानमारा…)२ 
(गोठालो जान्छु मैच्याङ्गले तान्छ )२ 

आप्पाको डर उस्तै लाग्छ 

(टुङ्ग्ना र डम्फुमा रमाउने भन्छन् मलाई 

ओ मैच्याङ्ग ज्यानमारा…)२ 
(हिमाली हावा हिउँको चुली )२ 

पिरती लाउन सेलोमा भुली 

(टुङ्ग्ना र डम्फुमा रमाउने भन्छन् मलाई 

ओ मैच्याङ्ग ज्यानमारा…)२